Sukces młodzieży z pracowni BOK - MCC

Podczas rejonowego 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Jeleniej Górze uczestnicy zajęć „hallo grupy” prowadzanej przez Urszulę Frąszczak-Matyjewicz, otrzymali: Kamil Drgas – wyróżnienie a Anna Turecka pierwszą nagrodę. Tym samym Anna Turecka będzie reprezentować BOK – MCC w przeglądzie wojewódzkim. Cieszymy się i gratulujemy!

artykuły wyróżnione

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7