IV Przegląd Małych Form Scenicznych ORZEŁEK

24 kwietnia

godz. 9.00

zapraszamy wszystkie przedszkolaki do udziału w IV Przeglądzie Małych Form Scenicznych ORZEŁEK. Po raz kolejny dzieci będą mogły zaprezentować swój talent na deskach CIK „Orzeł”.

Uczestnicy przeglądu będą recytować, śpiewać i tańczyć, a wszystko w ramach projektu BOK - MCC „Edukacja teatralna dla przedszkolaków”. Trzy poprzednie edycje przeglądu pokazały, że poza wspaniałą zabawą, mali artyści mają w sobie ogromny talent, którym chętnie chwalą się przed rówieśnikami. Spotkanie prowadzone przez niezastąpioną Urszulę Frąszczak – Matyjewicz ma na celu oswoić dzieci z kulturą, rozwijać ich talent i umiejętności teatralne, a przede wszystkim pokazać, że bycie twórczym jest fajne.

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego grup przedszkolnych powiatu bolesławieckiego, inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej poprzez teatr, wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną.

Przegląd skierowany jest do dzieci przedszkolnych prezentujących zarówno pokazy grupowe jak i solowe. Uczestnicy mogą zaprezentować dowolnie wybraną przez siebie wypowiedź sceniczną. Dopuszczalnymi formami są zarówno występy autorskie, jak i adaptacje.

Przegląd Małych Form Scenicznych ORZEŁEK odbędzie się 24 kwietnia o godzinie 9.00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, ul. F. Chopina 17.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia do 20 kwietnia 2018.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

orzelek

artykuły wyróżnione

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5