Drodzy Widzowie #KinoFORUMwraca

Zgodnie z nowymi wytycznymi,  kino udostępnia widzom 25% miejsc na Sali, zajmowanych co 4 fotel.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo pamiętajmy jednak o kilku zasadach:

 1. W kinie zakrywamy usta i nos.
 2. Zajmujemy jedynie wskazane w systemie sprzedażowym miejsca (nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami);
  obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy: widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 1. Wchodząc na teren kina - myjemy i dezynfekujemy ręce.
 2. Czekając w kolejce do kasy - zachowujemy bezpieczną odległość.
 3. Stosujemy ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KINA PODCZAS EPIDEMII SARS-COV-2.

 

DO POBRANIA:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OŚWIADCZENIE (do pobrania/wydrukowania/wypełnienia/przyniesienia do kina)

 

dezynfekcja rąk żóte stosuj maseczkę zachowaj odstęp

 

dezynfekcja rąk

mycie rąk

zdejmowanie maseczki

 

zdejmowanie rękawiczek

artykuły wyróżnione

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15