Ceramika – europejskie dziedzictwo kulturowe w fotografii

baner ceramika

 

15 lipca – 15 grudnia 2018

Organizatorem projektu jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu i Stowarzyszenie Podkarkonoskich Artystów-Plastyków w Trutnovie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Fotograficznym CAMERA.

Kontynuując swoje fotograficzne fascynacje Euroregionem Nysa, grupa polskich i czeskich fotografików weźmie udział w warsztatach fotografowania ceramicznych dzieł i pracy artystów. Tym razem zaprosiliśmy czeskich fotografów do Bolesławca w sierpniu, miesiącu związanym z ceramiką, podczas  trwania 54.Międzynarodowego Sympozjum Ceramiczno-Rzeźbiarskiego i 24. Bolesławieckiego Święta Ceramiki.

Zorganizowany w dniach 12 - 16 sierpnia 2018 r. plener połączony z warsztatami fotografii będzie zawierał zarówno część teoretyczną, połączoną z pokazami i ciekawymi wykładami każdego dnia, jak i część praktyczną: fotografowanie, omówienia i analizę wykonanych zdjęć. Podsumowaniem całości będzie wystawa fotograficzna zorganizowana jesienią w Bolesławcu i Trutnovie. Towarzyszyć jej będzie katalog, stanowiący zbiór najlepszych zdjęć.

Celem Projektu jest:

  • integracja środowisk fotograficznych Bolesławca i Trutnova, osób zainteresowanych fotografią;
  • organizacja warsztatów i wystawy fotograficznej ukazującej ceramikę - europejskie dziedzictwo kulturowe;
  • stworzenie trwałej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami fotograficznymi a także umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Projektu.

Impreza służyć będzie nawiązaniu współpracy, wymiany doświadczeń, propagowaniu dziedzictwa kulturowego oraz integracji poprzez sztukę.

W programie pleneru m.in.:

  • wykłady o fotografii studyjnej i artystycznej oraz reportażowej w kontekście fotografowania ceramicznych dzieł i pracy artystów: Maciej Hnatiuk /artysta, fotografik ZPAF/, Rafał Swosiński /fotgrafik /;
  • wykład o międzynarodowych sympozjach ceramiczno-rzeźbiarskich połączony z prezentacją filmu ‘Akwarium ognia’: Mateusz Grobelny /ceramik, artysta rzeźbiarz oraz konstruktor pieców do utrwalania ceramiki, opalanych drewnem/;
  • fotografia artystyczna, portretowa i studyjna, zajęcia w plenerze i w zakładach ceramicznych, w których tworzą artyści 54. Międzynarodowego Sympozjum Ceramiczno – Rzeźbiarskiego;
  • dyskusje o fotografii, twórcza praca i wymiana doświadczeń.
  • w takcie trwania  warsztatów do dyspozycji uczestników będzie  profesjonalnie wyposażona ciemnia, w której  można będzie zająć się obróbką negatywów, wywoływaniem zdjęć wykonanych techniką analogową

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja regulaminu. Informacje, regulaminy i formularze dostępne u koordynatorów merytorycznych projektu:

  • zapisy uczestników z Polski prowadzi: Grzegorz Sidorowicz (Stowarzyszenie Fotograficzne ‘Camera’), w pierwszej kolejności do udziału w projekcie mogą zgłaszać się uczestnicy stałych zajęć fotograficznych w BOK - MCC;

zapisy uczestników z Czech prowadzi: Ctibor Košťál (Stowarzyszenie Podkarkonoskich Artystów – Plastyków w Trutnovie)

 

ceramika foto