pracownia ceramiczno - rzeźbiarska (Czesław Matyjewicz)

Interesujesz się rzeźbiarstwem i pragniesz rozwijać swój talent? Mamy ofertę, która może Cię zainteresować. Zapraszamy do nowopowstałej pracowni "Rzeźba i okolice" projektowanie i realizacje rzeźbiarskie, którą prowadzi znany i ceniony bolesławiecki artysta Czesław Matyjewicz. Zajęcia adresowane są do osób od 16 roku życia, bez górnej granicy wieku. Zajęcia w każdy piątek, g. 12.00-14.00 i niedzielę w godz. 15.00 - 19.00 w pracowni ceramicznej BOK - MCC, Pl. Piłsudskiego 1c

 

Czesław Matyjewicz - Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (obecnie ASP), Wydział Rzeźby we Wrocławiu. Po odbyciu studiów pełnił funkcję asystenta na Wydziale Rzeźby tejże uczelni. W latach 90. zajmował się pracami kamieniarsko – konserwatorskimi, początkowo w Pracowni Konserwacji Zabytków, a następnie w firmie „GROSSULAR”, której był współzałożycielem. Brał udział w renowacji wystroju kamieniarskiego kaplicy Edyty Stein. W latach 1995 – 2005 prowadził pracownię rzeźby i rysunku w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W tym czasie pełnił również funkcję komisarza dziecięco-młodzieżowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Bolesławcu (BOK-MCC, Muzeum Ceramiki), Bolkowie (Zamek), Česki Krumlov, Kliczkowie (Zamek), Krakowie (Bunkier Sztuki), Książu (Galeria Zamkowa), Legnicy (BWA), Poznaniu (Zamek), Warszawie (Ośrodek Kultury „Ochota”), Wrocławiu (Ossolineum, Ratusz), Praha (Instytut Kultury Polskiej), Dresden, Berlin (Polonia Haus), Nowogrodźcu (Gminne Centrum Kultury i Sportu), Parzycach (Dom Pracy Twórczej), Zgorzelcu (Dom Kultury).