CIK

Kino Orzeł…

Budynek Centrum Integracji Kulturalnej ''Orzeł'' powstał ok. 1915 roku i mieścił siedzibę kinematografu ''Metropol''. Po wojnie zaadoptowano go na kino ''Orzeł''. W początkach XXI wieku stan budynku okazał się na tyle katastrofalny, że gmach zamknięto. W 2008 roku miasto przejęło od Urzędu Marszałkowskiego budynek. Rewitalizacja i rozbudowa trwała kilka lat. Większość środków pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W 2013 roku otwarto Centrum Integracji Kulturalnej ''Orzeł''. Jest to obiekt przynależy do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Organizowane tu są liczne koncerty, projekcje filmów, konferencje i występy, a swoje stałe siedziby ma tam kilka pracowni BOK-MCC, między innymi pracownie muzyczna, filmowa i teatralna.

Regulamin sali kinowej CIK